Cosmic Healing Brussels

(Türkçe tanıtım aşağıdadır.)

English:

My journey that takes me to Cosmic Energy was a long one. During my formal university education in chemistry I stepped in to another magical world that I had never knew it exist. World of Usui Reiki. The more I practice the more I got curious. During this period I had a very beautiful experience with Kundalini Yoga. As those practices helped to reduce my stress level then I saw some of my physical problems were healed. Isn’t it enough to start those works? I have met my dearest teacher Nesrin Kayaturk who taught me a lot… Then the path helped me to meet with many beautiful methods as a practitioner, Usui Reiki, Access Consciousness Bars, healing with mantras,…, and finally my last station, my real treasury Cosmic Energy Healing.

The more I cleaned my energy, the more I manifest my own healing power. They took me to the other doors of understanding the principle of the universe. Since a while I am a constant student of cosmic energy and astrology.

I am a member Yuvaya Yolculuk. If you want to read more of my articles please take a look. (In Turkish)

I am wishing you all a good time…

Kübra

Türkçe:

Kişilerin yaşadıkları dengesizlikler, problemler, hayata karşı  duruşları, farkındalıkları ve dolayısıyla enerjisel olarak hizalanma halleri ile ilgilidir. Her bir varlık tekamül için  doğar, amaç saf sevgiye ulaşmaktır. Bunun için arınma aracılığıyla girdiğimiz farkındalık ve dönüşüm sürecimizde  çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyarız. Kozmoenerji bu yöntemler arasında en güçlülerindendir. Kişiyi bir bütün olarak kabul eder ve herşeyin enerji olduğu gerçeğini görerek dönüşümümüzü zorlaştıran frekansların enerjimizden arındırılmasına aracılık eder.  
Kozmoenerji modern dünyaya Vladimir A. Petrov (1958-2007) tarafından kazandırılmış, kökleri kadim bilgelik dönemlerine dayanan bütünsel şifa yöntemidir. 

Bütünsel şifa, bir problemin kök nedenini şifalandırmayı hedefler. Örneğin fiziksel bir problem yaşıyorsanız bu duygusal bedeninizde oluşan bir blokajın son olarak fiziksel bedene yansımasından kaynaklanır. Bu gibi bir durumda sadece fizik bedeni şifalandırmak, hastalığa sebep olan blokajı temizlememek sorunun tekrarlanmasına yol açacaktır. Kozmoenerji ise bize zihin-ruh-beden hizalanması eşliğinde şifalanma olanağı sunar.

Uygulama Alanları Nelerdir?
Kozmoenerji uygulamalari çok geniş bir alana yayılır. Ana başlıklar halinde özetlersek; 
Enerjetik korunma,Aura güçlendirme,Fizik ve enerji bedenlerde enerji teşhisi, Temizlenme ve dengelenme,Mekanlarda enerji teşhisi ve dengeleme,Bitkiler ve hayvanların enerjisel şifalandırılması,Bilinçaltı kodlamalarının şifalandırılması,Nazar, büyü, kıtlık bilinci gibi enerjileri arındırma,Bağ kesme,Karma şifalandırma,Dengelenme ve anda kalma,

Nasıl Uygulanır?
Şifacı başkalarına uyguladığı seanslarda kanal görevi görür. Dolayısıyla bu yola çıktığında asıl görevi öncelikle kendini şifalandırmaktır. 
Şifacı uygun gördüğü kanalları (frekansları) seans esnasında uygular.Her kanal farklı bir frekansa sahip olup, farklı konular üzerinde çalışmayı mümkün kılar.

Eğitim Süreci Nasıl Ilerler?
Temel eğitim seminerine katılmış her öğrenci bu eğitimde enerji teşhisi ve uygulamaları teorik ve pratik olarak öğrenir. Sonrasinda uzaktan ve yakından seans ve enerji aktarımı yapabilirler. 
Ilk inisiyasyondan (uyumlama) sonraki süreçte kişi aldığı kanallarla yeteri kadar çalıştıktan sonra ihtiyacı olanbaşka  kanallara da inisiye olabilir. Ancak bu yavaş bir süreçtir. Kanallar çok güçlü çalıştığından arınma süreci tamamlanmadan cok sayida kanala inisiye olunmaması gerekir. 

Önemli Noktalar
Bu yöntem hiçbir din ve inanışla ilişkili değildir. İsteyen herkese dil, din, ırk gözetmeksizin öğretilebilir.Tamamlayıcı bir yöntemdir, asla klasik tıp yöntemlerinin yerine geçmez.Ögrenci eğitim sürecine başladığı eğitmenle çalışmalarına devam etmelidir.Eğitim öncesinde öğrencinin şifa seanslarıyla inisiyasyona hazırlanması gerekir.Eğitim ve seanslarda alma verme dengesine özen gösterilmelidir. 

Sevgilerimle,
Kübra