Turkey Report (1) – Türkiye Raporu (1)

Review of the Turkey report and outstanding topics with EP’s Turkey Reporter MEP Kati Piri

Türkiye raporunun ve öne çıkan konuların AP Türkiye raportörü Parlamenter Kati Piri ile gözden geçirilmesi

Producer: Kenan Erer, Editor/Coordinator: Yüksel Çilingir, Simultanious Translation: Kezban Ekizkuyu