Hamburg Belediyesi Satın Alma Rehberi’ni çevre kriterlerine uyarladı

Hamburg şehri, her yıl 250 milyon avroya mal, ürün ve hizmet satın alıyor. Gelecekte, satın alma ekolojik kriterlere daha da fazla dayananıyor olacak. Meclis tarafından kabul edilen yeşil satın alma ile ilgili belge, 150 sayfalık bir kriterler kataloğu olup, ürün satın almak ve sözleşmeleri ödüllendirmek için ekolojik standartları tanımlayan – yazıcı kağıdı, ampuller, temizlik malzemeleri, duvar boyası ve hatta şirket araçları gibi ürünler için bir Satın Alma Rehberi vazifesi görüyor.

Satın Alma Rehberi neler içeriyor?

Bu belge, gelecekte çevresel kriterler seçim ve ödüllendirme sürecinde daha büyük bir rol oynayacak. Bu kriterlere örnek olarak yaşam döngüsü maliyetleri, onarılabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik, ambalajlama, iklim etkisi ve kaynak tüketimi sayılabilir. Fiyatlara ek olarak, bu faktörler şimdi sözleşmeleri verirken bağlayıcı bir unsur olarak dikkate alınacak. Yeni satın alma rehberi ayrıca, idarenin artık satın almayacağı veya gelecekte kullanamayacağı negatif bir ürün listesini de içeriyor. Bu ürünler arasında; alüminyum kapsüllü kahve makineleri, geri dönüşümsüz şişelerde bulunan maden suyu, tek kullanımlık tabaklar ve klorlu temizlik maddeleri bulunuyor.

Çevre Senatörü Jens Kerstan’ın açıklaması

Çevre Senatörü Jens Kerstan’ın açıkladığı gibi: “Hamburg yönetimi, gelecekte mal alımı ve sözleşme yapılması söz konusu olduğunda Almanya’da lider bir rol üstlenecek. Bundan böyle, hammadde tüketimi, dayanıklılık ve nakliye mesafeleri gibi zorunlu çevresel kriterler, satın alma kararlarında daha da önemli bir rol oynayacak. Bu amaçla işyeri ve özel bireylere önemli bir sinyal gönderiyor; satın alma kararlarının sonuçlarını daha fazla dikkate almalarını ve her bir ürünün geçmişine dikkat etmelerini teşvik ediyor. Yılda z milyon avroluk bir satın alma gücü ile şehir, çevreye zararlı ürünlerin daha az satın alınmasını ve sürdürülebilir ürünlerin pazarda daha fazla kabul görmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Amaç, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için çevre dostu ürünlerin payını önemli ölçüde artırmak.

Kazanım Örnekleri

Örnek 1: Duvar boyası gelecekte biyosit içermeyebilir ve Su Tehlikesi Sınıf 1’den (WGK 1, su için biraz tehlikeli) daha yüksek olarak sınıflandırılamaz. Zehirli, kanserojen veya üreme için toksik olarak sınıflandırılan maddeler duvar boyasına eklenemez.

Örnek 2: Halen Hamburg’un çekirdek yönetimi tarafından sahip olunan araç filosu, kirletici madde ve CO2 emisyonu düşük 315 otomobilden oluşuyor ve bunların yaklaşık yüzde 24’ünü elektrikli araçlar teşkil ediyor. Satın Alma Rehberi, bu konuda daha katı kriterler uygular. Amaç 2020 yılına kadar yüzde 50’lik bir pay elde etmektir. Sahip olunan elektrikli araç sayısının kamu kuruluşları tarafından da o zamana kadar iki katına çıkması gerekiyor.

Örnek 3: Bir ürünün yaşam döngüsü gelecekte dikkate alınacaktır. Satın Alma Rehberi, ürünlerin uygunluğunu ölçen hesap ve değerlendirme sayfaları içerir. Bu tür değerlendirmeler, ürünler dayanıklı olduğunda, parçaların kolayca değiştirilebilmesi veya düşük bakım maliyetleri söz konusu olduğunda uzun vadeli tasarruflar sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu, örneğin binalarda, araçlarda, aydınlatıcılarda veya bilgisayar merkezlerinde enerji tasarrufu yapılabildiği zaman olabilir. Bu gibi durumlarda, enerji tasarrufu varyantları, uzun vadede, ilk etapta alım fiyatı biraz daha yüksek olsa bile akıllı alım kararını temsil eder.

Örnek 4: 2014 yılında idare tarafından kullanılan kopya kağıdının yaklaşık yüzde 66’sı, Mavi Melek etiketli geri dönüştürülmüş kağıttı. Bu, toplam tüketilen 206.526.000 yaprak kağıdın 136.560.500 sayfasına eşittir. Gelecekte, şehir kullanılan geri dönüştürülmüş kağıdın oranını daha da arttırmayı hedefliyor. Hamburg, geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak, saf elyaf kağıdın kullanımına kıyasla yaklaşık 51,9 milyon litre su ve yaklaşık 10,65 milyon kWh enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra karbon emisyonlarını yaklaşık 285 ton azaltmayı başardı. Tasarruf edilen su miktarı, 414.800’den fazla konut sakininin içme suyuna olan günlük talebi karşılıyor.

Yeşil ürünler daha avantajlı

Çevre Senatörü Jens Kerstan şöyle devam etti: “Yeşil tedarik, iklimin korunmasına da yardımcı oluyor: zararlı sera gazı, karbondioksitin azaltılmasına yardımcı olarak enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyor. Yeşil ürünler genellikle daha dayanıklıdır ve üretim ve kullanım aşamalarında daha az enerji gerektirir.”

Detaylar için bağlantı: https://www.hamburg.de/environment/6420354/exploiting-purchasing-power-to-help-meet-environmental-goals/

Yüksel Çilingir

Özelkalem

15 Nisan 2019
yuksel_cilingir