Şifre – Password

Flört şiddeti üzerine kısa film. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği seminerlerinde kullanıldı.

Short film on flirt violance. Used by Mor Salkım Woman Solidarity Assosiation seminars.

(Cinematograpy and production)